EKSİST (Eksper Atama ve Takip Sistemi)

Eksist (Eksper Atama ve Takip Sistemi)

Eksist ( Eksper Atama ve Takip Sistemi ) bir hasar durumunda sigortalıların web ortamında kendilerinin eksper atayabilmesini ve atama sürecinin detaylarını izleyebilmesini sağlayan bir sistemdir.

Neden Eksist ?

Sigorta şirketlerinin Türkiye’nin her bölgesinde çalışmakta oldukları sigorta eksperleri vardır, bir hasar durumunda sigorta şirketleri çalışmakta oldukları bağımsız bir sigorta eksperini hasar tespiti için görevlendirirler, sigorta eksperinin tespitleri doğrultusunda hazırlanan rapora göre hasar ödemesi gerçekleştirilir.

eksper atama

Ülkemizde yaygın olan bir anlayışın aksine Sigorta eksperleri, sigorta şirketlerinin çalışanları değildir. Ancak hasar tespitinin sigorta şirketince görevlendirilen bir eksper tarafından yapılması böyle bir algı oluşmasının birincil nedenidir.

Kamu otoritesi bu algının değişimi ve sigorta sistemine olan güveni artırmak için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 22. Maddesinin 19. fıkrası ile sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilere serbestçe kendi eksperlerini atama hakkını tanımıştır.

Bu sayfayı paylaş: