DEĞER KAYBI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER


• Kaza yaptığım aracımı sattım, yine de değer kaybı tazminatı alabilir miyim?
Evet alabilirsiniz, değer kaybı tazminatı kaza tarihindeki ruhsat sahibine ödenir. Aracın satılmış olması bu hakkın kaybolmasına neden olmamaktadır.


• Kazada asli kusurluyum, değer kaybı tazminatı alabilir miyim?
Kazanın oluşumunda %100 oranında kusurlu iseniz değer kaybı alamazsınız, karşı araçta %25 -%50 veya %100 oranında kusur var ise, oran nispetinde değer kaybı tazminatı alabilirsiniz.


• Aracım kaza sırasında 200.000 kilometredeydi, değer kaybı alabilir miyim?
Evet alabilirsiniz, herhangi bir kilometre sınırı yok, elbette kilometresi yüksek araçların değer kaybı, kilometresi düşük araçlara göre daha az olacaktır.


• Değer kaybı talebi için zaman aşımı var mıdır?
Evet vardır, geçirmiş olduğunuz kaza tarihinden itibaren iki yıl içerisinde aracınızda oluşan değer kaybı için başvuruda bulunmalısınız.


• Değer kaybı raporu ekspertiz ücretini kim ödeyecek?
Türk Ticaret Kanunu 1426. Madde: “Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.”
Sigorta eksperine ödemiş olduğunuz araç değer kaybı raporu ücretini, ilgili sigorta şirketi size ödemekle yükümlüdür. Sigorta şirketine araç değer kaybı raporunuzu gönderirken eksper faturasını da eklemelisiniz.


• Değer kaybı raporunu nereden temin edeceksiniz?
Araç Değer kaybı tespiti, Hazine Müsteşarlığı tarafından ruhsatlandırılan Bağımsız Sigorta Eksperleri tarafından tarafsızca yapılmaktadır. Kara araçları branşında sigorta eksperliği ruhsatnamesi bulunan bir sigorta eksperine başvurarak aracınız ile ilgili araç değer kaybı raporu yazmasını talep edebilirsiniz. Sitemizde bulunan Bize Ulaşın linkine tıklayarak göndereceğiniz ileti sitemizi düzenleyen sigorta eksperlerine iletilecektir.


• Değer kaybından kimler sorumlu tutulabilir ?
Değer kaybı için müracaat edilebilecek üç sorumlu vardır. Aracınızda hasara sebep olan kazada kusurlu bulunan aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını (Trafik Sigortası) düzenleyen sigorta şirketi, karşı araç sahibi veya karşı araç sürücüsü aracınızdaki değer kaybından sorumlu tutulabilir. Kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası, kaza neticesinde aracınızda meydana gelen hasarı karşılamakla yükümlüdür, bununla birlikte doğrudan zarar olarak kabul edilen değer kaybını da karşılamak karşı tarafın trafik sigortasının yükümlülüklerindendir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası ile sigortacı kazada kusurlu bulunan araç sahibinin sorumluluklarına müteselsilen ortak olmaktadır.