ARAÇ DEĞER KAYBI

Bir trafik kazası sonrasında onarım gören aracın, onarımı her ne kadar düzgün yapılırsa yapılsın kaybedeceği bir değer vardır, aracın kazadan önceki değeri ile onarım sonrasında elde edeceği piyasa değeri arasındaki farka araç değer kaybı denilmektedir.

Örneğin; İki yaşında ve 30.000 kilometrede bir aracımız olduğunu, daha önce herhangi bir kaza geçirmeyen bu aracımızın piyasa bedelinin de 200.000 TL olduğunu varsayalım. Kaza sırasında aracımızda meydana gelebilecek hasarın büyüklüğü ile aracımızın yaşayacağı değer kaybı doğru orantılıdır. Ortalama büyüklükte ki bir hasar yüzünden aracımızın piyasa değerinin onarım sonrasında 190.000 TL ‘sına düştüğünü kabul edelim, işte bu arada ki 10.000 TL tutarında ki fark aracımızın yaşayacağı değer kaybıdır.

Eğer başımızdan geçen kazada kusurun tamamı veya bir kısmından sorumlu bir karşı taraf var ise bu kişiler aracımızda meydana gelebilecek değer kaybından da kusurları nispetinde sorumludurlar.