2020 yılı Ekim ayına kadar araç değer kaybı sadece Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası) Genel Şartlarında belirlenen esaslara göre belirlenmekteydi. Bu esaslar halen yürürlükte olmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi’nin konu ile ilgili kararı neticesinde hukuksal yollardan yapılan başvurularda artık piyasa şartlarındaki gerçek değer kaybı zararının giderilmesi mümkün oldu.

Karar sonrasında, değer kaybı uyuşmazlıkları ile ilgili Sigorta Tahkim Komisyonuna ve mahkemelere yapılan başvurular, artık ile piyasa şartlarında oluşabilecek gerçek değer kaybı miktarının (bilirkişilerce tespit edilerek) ödenmesi kararı ile sonuçlanmaktadır.

AYM kararı ile ilgili bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız. http://www.eksperatama.com/deger-kaybi-degisiklik/